Něco z Krkonošské kuchyně

16.03.2014 15:08


14 dnů před uzávěrkou přihlášek a šest týdnů před startem má trasa Historic Krkonoše konečnou podobu. Ve třech etapách čeká na nebloudící soutěžící necelých 330km, s celkem dvanácti měřenými úseky. Dva úseky se odjedou na neveřejné komunikaci, kde si budou moci soutěžící vyzkoušet možnosti své i svých strojů a nebude třeba se držet jízdního průměru.
S ohledem na skutečnost, že je přihlášeno několik posádek se ženou za volantem, bude vyhlášen také Dámský pohár.
 Dále nám provozovatel hotelu za předpokladu dostatečného zájmu ze strany soutěžících nabízí na sobotní večer  uspořádání zábavy s hudbou, zabíjačkovými pochoutkami a tombolou.
Tak nezapomeňte včas zaslat přihlášku a 25. dubna na viděnou.

Pořadatelé soutěže Historic Krkonoše

hlásí prozatím 11 přihlášených posádek. Přihlášky k druhé soutěži seriálu, včetně úhrady startovného, je třeba zaslat nejpozději do 31. 3. 2014