VETERÁNEM ZA KRTEČKEM

 

 DO JIZERSKÝCH HOR

 

6. ročník

 

 zábavný den s veteránem pro celou rodinu        20. července 2019 

 Od 9.00 hodin sraz u Muzea hraček v Jiřetíně pod Bukovou

 

Hvězdicová jízda historických vozidel  z celé Evropy.

(soutěž o nejvzdálenějšího účastníka)

Výletová jízda historických vozidel krajem Jizerských hor,

doplněná drobnými soutěžními úkoly.

Soutěž elegance  auto - moto.

Historická vozidla do r.v. 1985 jiné ročníky po dohodě s pořadateleli.

Generální sponzor akce  MUZEUM VÝROBY HRAČEK

DETOA ALBRECHTICE s.r.o.

Propozice:

Každá posádka historického vozidla obdrží při registraci startovní číslo, itinerář a mapku tratě, upomínkový dárek a vstupenku do Muzea výroby dřevěných hraček.

 

Účastnický poplatek:  automobily do r. výroby 1939  -  50,- Kč  a motocykly

                                          automobily do r. výroby 1945  - 100,- Kč

                                          automobily do r. výroby 1985 – 150,- Kč

 

Hvězdicová jízda historických vozidel do roku výroby 1985 :

  1. Při příležitosti akce „Veteránem za Krtečkem do Jizerských hor“ je pořádána hvězdicová jízda s cílem u Muzea hraček v Jiřetíně pod Bukovou  v sobotu 20. července 2019.
  2. Hvězdicová jízda je uzavřený podnik, jehož účastníkem se může stát pouze ve stanoveném termínu řádně registrovaná posádka motorového vozidla vyrobeného před rokem 1985. Hvězdicové jízdy se mohou účastnit motocykly, sidecary a automobily odpovídající bezpečnostním předpisům a schopné provozu po veřejných komunikacích. Vozidla startují v kategorii motocyklů a sidecarů nebo automobilů bez ohledu na obsah válců.
  3. Místem startu je libovolně zvolené místo. Trať si každý může zvolit libovolnou, ale počítána bude nejkratší vzdálenost z potvrzeného místa odjezdu do Albrechtic v Jizerských horách. Před startem si účastník opatří věrohodný doklad o místě startu (účtenka s adresou provozovny, parkovací lístek apod.)
  4. Každý soutěžící si musí zvolit dobu startu tak, aby přijel do cíle sobotu 20. července 2019 do 11.00 hodin. Jako nejlepší bude vyhodnoceno vozidlo, které přijede z nejvzdálenějšího místa, nejpozději však v 10.30 hodin. Kategorie budou rozděleny podle stáří vozidel – kategorie I – do roku výroby 1945 a kategorie II. – do roku výroby 1985.

 

Prohlídka muzea Výroby dřevěných hraček, bude probíhat od 9,00 do 10,30 hod.

V zájmu její plynulosti, dbejte pokynů pořadatelů.

 

Výletová jízda historických vozidel krajem Jizerských hor s drobnými soutěžními úkoly:

  1. Soutěže se mohou účastnit všechna historická vozidla vyrobená před rokem 1985. (vyjímky po dohodě s pořadatelem)
  2. Soutěžíme o cenu muzea výroby dřevěných hraček.
  3. Soutěžíme v kategoriích motocykly vč. sidecarů a automobily, bez ohledu na počet válců a stáří vozidla.
  4. Soutěž se pojede dle jednoduchého šipkového itineráře a přiložené mapky v okolí Albrechtic v Jizerských horách a Jiřetína pod Bukovou.
  5. V době jízdy je počítáno s 45 min. na oběd dle vaše volby. Některé restaurace budou vyznačeny v itineráři.
  6. Předpokládaný start v 11.00 hodin

 

Výherce soutěže elegance vybere laická, nezávislá porota.

 

Cíl soutěže  na asfaltovém oválu u fotbalového hřiště u Kamenice

v Albrechticích v Jizerských horách do 16.00 hodin.

Zde bude občerstvení limo, pivo a něco dobrého z udíny, toalety, možnost posezení, reprodukovaná hudba.

Vyhlášení výsledků v 17.00 hodin.              

 

Registrace účastníků a přihlášky   NEJPOZDĚJI  DO   30. 6. 2019                

Libor  Bryknar      mob: 737758619              e-mail: l.bryknar@seznam.cz      

Horecká 809   46822 Železný Brod