Další zajímavosti pro motoristy

12.02.2013 16:28

Změny pravidel silničního provozu

https://www.email.cz/download/i/gDr_1k_fMD-iHPrzYeoj-Q8PlRSOAomx0GBtvkxv0PmQu_etuuXdlncK-UwDFoVYviIRZCo/2013%20-%20Zm%C4%9Bny%20pravidel%20silni%C4%8Dn%C3%ADho%20provozu.pdf